Privacy verklaring
Riool Techniek Pals  respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. De persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Riool Techniek Pals zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving.
Uw persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Riool Techniek Pals gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een overeenkomst met Riool Techniek Pals aangaat, een abonnement neemt op een uitgave of een nieuwsbrief, een congres bezoekt of een opleiding volgt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Riool Techniek Pals .
Riool Techniek Pals gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over producten en diensten. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Riool Techniek Pals tegenover u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Klikgedrag en bezoekgegevens website
Op onze website worden uw IP-adres en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Hiermee kunnen wij de gebruikerservaring van de website verbeteren.
Cookies
Riool Techniek Pals maakt gebruik van cookies voor het optimaliseren van de website. Een cookie is een klein bestandje dat bij het bezoeken van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden. De mogelijkheid bestaat bij sommige webbrowsers het gebruik van cookies uit te schakelen.
Google Analytics
Op de website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Google Analytics is onderdeel van Google en de informatie wordt daarmee verwerkt door een bedrijf in de Verenigde Staten. Het algemene privacybeleid van Google is hier beschikbaar en via deze link is het specifieke privacybeleid met betrekking tot Google Analytics beschikbaar.
Afmelden
Indien u geen (commerciële) informatie meer van Riool Techniek Pals wenst te ontvangen over de (nieuwe) producten en diensten van Riool Techniek Pals (per post of per e-mail) kunt u dit per e-mail melden bij info@riooltechniekpals.nl Bovendien wordt u in commerciële communicatie van Riool Techniek Pals de mogelijkheid geboden hiervoor uit te schrijven.

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonsgegevens die Riool Techniek Pals over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u Riool Techniek Pals verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan:

Riool Techniek Pals
Drenthweg 25
9561AZ Ter Apel

Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Riool Techniek Pals met uw gegevens omgaat.
Riool Techniek Pals is gerechtigd u hiervoor eventueel kosten voor in rekening te brengen. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs bij uw verzoek tot inzage bij te voegen voor de verificatie van uw identiteit.

Wijzigingen
Riool Techniek Pals behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze privacyverklaring voor kennisneming van het privacybeleid van Riool Techniek Pals .

Verwerking persoonsgegevens